ایران ۱ - ۱ امارات (با پاس گل مسعود شجاعی)

 

دوستــــــــــــــان همگی ۱ امتیاز رو تبریک میگم.......
ولی ای کاش میبردن!
به هر حال الانم هممون خوشحالیم.  

 

درضمن گل کریم باقری هم با ســــــــانتر زیبای مسـعود شجــــــاعی بـــــــــــود!!!!  

«خسته نباشی آقای مسعود شجاعی»

البته با کلی موقعیت های دیگه ای که مسعود شجاعی ساخت و بازی همیشه عـــــــــــــــــــــالی و حرفه ای تکنیکـــــــــــــــــــــــیش!
که متاسفانه انگار بعضی ها نمیبینن همه اینهارو 

بگذریــــــم! 

دیدید؟! مسعود شجاعی بازیکنی نیست که شماره کس دیگری رو تصاحب کنه٬ درسته عدد مورد عالقهش ۷ هست ولی با همان شماره ۱۸ که بازی های اخیر هم بر تن کرده بود وارد زمین شد٬ من میدونستم٬ دست نویسندگان متخیل و فعال مطبوعات هم واقعآ درد نکنه٬ به هر حال اگر اینجا من خبری درج میکنم از مطبوعات معتبر و برای هواداران مسعود شجاعی این کار رو میکنم٬ اگر بعدآ تخیلی از آب در آمد شما ببخشید!   

این عکس ها هم برای بازی های قبلی هست. 

 

 

  

 

| نوشته شــده در تـاریخ 29 آبان 1387 ســاعت 23:21 | 12 نظـر