خبر‌!

 

 

سلام دوستان خوب 

یک خبر دارم که برای خودم چندان خوشایند نیست نوشتنش. 

نمیدونم! 


بالاخره ما همه اعضای تیم ملی رو دوست داریم و برای همه آرزوی موفقیت و بهترین ها رو داریم؛ 


مسائلی مثل شماره و این چیزهارو هم مسلمآ خودشون بهتر از همه حل میکنن!  

به هر حال...
 شماره ۷ تیم ملی بر تن مسعود شجاعی؛

به گفته روزنامه خبر ورزشی؛ مسعود شجاعی ملی پوش تیم اوساسونا در تیم ملی شماره های مختلفی را بر تن کرده است و او با شماره ۲۷ کارش را با تیم ملی آغاز کرد و هر سال به شماره های تک رقمی نزدیک تر شد.  

 

شجاعی در دوره مربی گری دایی با نبودن وحید هاشمیان قصد داشت شماره ۹ را بر تن کند اما با اصرار محسن خلیلی٬ او پیراهن شماره ۹ را به آقای گل لیگ داد اما اکنون تصمیم خود را گرفته و می خواهد پیراهن ثابتی را بر تن کند و شماره ۷ تیم ملی را از بازی با امارات بر تن می کند.   

  

این شماره را فریدون زندی بر تن می کرد اما با غیبت زندی در این اردو٬ شجاعی پیراهن شماره ۷ تیم ملی را بر تن خواهد کرد و زندی باید به دنبال شماره دیگری در تیم ملی برای خود باشد. 

 

| نوشته شــده در تـاریخ 29 آبان 1387 ســاعت 02:18 | 3 نظـر